page-header

welkom bij Stichting JazzPower Friesland

Stichting JazzPower Friesland heeft een aanjaagfunctie voor eenmalige, bijzondere activiteiten/projecten en stimuleert de opstart van structurele activiteiten (zoals bands en leerorkesten), vooral gericht op jeugdige (jazz)muzikanten.

Over ons

Doelstelling JazzPower

 1. Het vervullen van een aanjaag- en ondersteuningsfunctie voor eenmalige, bijzondere activiteiten/projecten op het gebied van jazz en daaraan verwante muziekstijlen en culturele uitingen in Friesland.
 2. Het stimuleren van de opstart van activiteiten, waaronder talentontwikkeling en educatie, op het gebied van jazz-beoefening en jazz-beleving in Friesland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:

 1. Het verbinden van initiatiefnemers van de hiervoor genoemde activiteiten/projecten, aan personen die zich inzetten voor jazzbeoefening en jazzbeleving.
 2. Het adviseren van deze initiatiefnemers over organisatie en financiering.
 3. Het verstrekken aan deze initiatiefnemers van eenmalige subsidie als bijdrage in de opstartkosten van nieuwe activiteiten/projecten.

Samenstelling van het bestuur:

Drie bestuursleden van de vereniging Friejam (opgeheven in oktober 2021) hebben in september 2021 de stichting JazzPower Friesland opgericht om de ‘legacy’ van Friejam daarin onder te brengen:

Robert Wielinga, voorzitter

Geurt Volkers, penningmeester

Henk Douma, secretaris

Neem contact op

  Stuur je liever een email? stuur deze dan naar onderstaand email-adres

  info@jazzpowerfriesland.nl
  Back to top of page